HIDEN-New normal

เพื่อความสบายใจของลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านของเรา ทางเรามีมาตรการและแนวทางเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนี้

☑️ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
☑️ จุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย 
☑️ ล้างมือถ้วยเจลแอลกอฮอล 
☑️ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 
☑️ มีฉากป้องกันละอองฝอย 
☑️ ทำความสะอาดทุกระยะ 

ขอให้คุณลูกค้าทุกท่านมั่นใจ ที่มาใช้บริการในร้านของเราค่ะ #ที่สุดที่คุณวางใจ #ปลอดภัยไร้โควิด-19 ❌

Visitors: 62,851