พัฒนาทักษะมนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณอดิศักดิ์ ศิรานันท์ ประธานบริหาร ศูนย์นักเรียนกรุ๊ป จัดอบรมสัมมนา “พัฒนาทักษะมนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน” เพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้พนักงานในองค์กรทุกคน ให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุเป็น รู้และเข้าใจความเสี่ยงอย่างรอบด้าน และแก้ไขความเสี่ยงได้ ทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง และมีชีวิตที่ปลอดภัยมากขึ้น นำไปสู่การลดอัตราจำนวนการบาดเจ็บ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน โดยมี นาวาอากาศเอกสุวรรณ ภู่เต็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย และ ผู้เขียนหนังสือ "ทักษะคิด ฝ่าวิกฤตอุบัติเหตุทางถนน" มาเป็นวิทยากรบรรยาย

บรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีการนำคลิปวีดีโอตัวอย่างอุบัติเหตุ จากหลายๆ เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ร่วมกัน ว่าเกิดขึ้นจากอะไร และ ชี้ให้เห็นถึง ความบกพร่อง และข้อจำกัดของมนุษย์ ที่เป็นความเสี่ยง ที่จะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียได้

 เพราะอุบัติเหตุ ไม่ได้เกิดจากโชคชะตา แต่เกิดจาก “การรู้ไม่เท่าทัน...ขีดจำกัดของตัวเอง”

Visitors: 62,851