เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกอาชีพ

บริษัท ไฮเดน กรุ๊ป ปริ้น แอนด์ มีเดีย จำกัด
ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกอาชีพ
ร่วมกับสถานประกอบการ
เมื่อวันที่ 12-13 ก.ย. 63 ณ โรงแรม ซันไซน์ การ์เด้น รีสอร์ท
พัทยา
โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และ สำนักงานกิจกรรมการ
อาชีวศึกษา
ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักสูตรที่ใช้ในการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และป
.ตรี ในสาชาวิชา ดิจิตัลกราฟฟิก ต่อไป

Visitors: 62,844