เคลือบ ขนาดเล็ก - A2 / ซองพลาสติกสั่งทำ

  • เราให้บริการเกี่ยวกับงานเคลือบ ตั้งแต่กระดาษขนาดเล็กสุด ไปจนถึงขนาด A2 
        มีทั้งแบบเคลือบเย็นและเคลือบร้อน
  • ผลิตซองพลาสติกสั่งทำทุกขนาด โดยมีความหนาของวัสดุให้เลือก 2 ระดับ คือ
        ระดับความหนามาตรฐานและระดับความหนามาก
Visitors: 62,846