ถ่ายเอกสาร สี-ขาวดำ / ปริ๊นงาน / โรเนียว / เข้าเล่ม

  • โรเนียวเอกสารด้วยระบบดิจิตอลทำสำเนาทันสมัย และราคาประหยัด เราให้บริการด้วยเครื่องโรเนียวเอกสาร
        รุ่น RISO 230A ที่ให้ภาพคมชัด เหมาะกับ งานที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว
  • งานถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ ที่มีคุณภาพ งานคมชัดทุกแผ่น ถ่ายจากเครื่อง XEROX ที่มีระบบที่ทันสมัย
  • Print งานจาก Internet สามารถสั่งพิมพ์ไฟล์จากคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะได้ความละเอียดของภาพคมชัดทุกแผ่น
  • เข้าเล่มปกวิทยานิพนธ์ / ไสสันทากาว / สันหัว
Visitors: 62,851