เอกสารสำนักงาน / หัวจดหมาย / ซอง

เอกสารที่ใช้ในสำนักงาน เราใช้วัสดุเกรด กระดาษเคมี OJI กระดาษปอนด์ กระดาษแบงค์เนื้อ TPI

ด้านงานซอง เราใช้ซองมาตรฐานจาก สีทอง
555 สามารถผลิตได้ทั้งแบบธรรมดา และขยายข้าง ขนาดซองมาตรฐานมีดังนี้ ซอง No.9 ซองหน้าต่าง ซอง 7"x10" ซอง 10"x3" ซอง 9"x12(3/4)" และ 9"x12" สำหรับซองขยายข้าง และซองอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ที่ต้องสั่งทำพิเศษ เราก็รับทำตามออเดอร์ เช่น ซองบรรจุกระดาษคำตอบซองบรรจุข้อสอบของมหาวิทยาลัย

กระดาษหัวจดหมาย เนื่องจากเป็นหน้าตาของบริษัท เรามีกระดาษให้เลือกตั้งแต่ กระดาษปอนด์
TPI เกรด
80 แกรม 100 แกรม กระดาษคองเกอเรอร์ 80 แกรม 100 แกรม กระดาษรีเฟลกซ์ 80 แกรม 100 แกรม ระบบหมึก
ที่ใช้พิมพ์ สามารถอ้างอิง PANTONE สีได้ เนื่องจากเราใช้ระบบสีมาตรฐาน

Visitors: 62,846