ธงบริษัท / ธงเซฟตี้ / โล่ห์รางวัล / แก้ว / เข็มกลัด

  • โล่ห์รางวัล / โล่ห์เกียรติยศ
  • ธงบริษัท / ธงเซฟตี้  รับทำตามแบบที่ต้องการ
  • แก้ว สำหรับเป็นของขวัญ ของชำร่วย
  • ออแกไนเซอร์ / สมุดบันทึก
  • ของที่ระลึก(Premium) สำหรับเทศกาลต่างๆ  
  • เข็มกลัด/เหรียญที่ระลึกเพื่อใช้เป็นของ Premium ของชำร่วย หรือของแถมก็ได้ เราผลิตเอง
        ในทุกขั้นตอน ขนาดที่เรารับผลิตมี 2 ขนาดด้วยกัน คือ ขนาดเล็ก 4.5 ซม.และ ขนาดใหญ่ 5.5 ซม.

 

 

Visitors: 62,851