ถ่ายแบบแปลน / สแกน / พล็อตแบบ ย่อ – ขยาย A4-A0

  • ถ่ายพิมพ์เขียว / ถ่ายแบบแปลน  
  • สแกน / พล็อตแบบ ย่อ – ขยาย A4 ถึง A0 และขนาดตามความต้องการ 
  • ถ่ายแบบจาก File AutoCAD / scan ลง CD มาตรฐาน  ด้วยเครื่องที่มีความเร็วสูงและคุณภาพคมชัด
Visitors: 62,851