นามบัตรระบบดิจิตอล / อ๊อฟเซท / ซิลค์สกรีน

รับออกแบบและผลิตนามบัตร  ขนาดมาตรฐาน 9 x 5.5 cm
หรือตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ สามารถเลือกงานพิมพ์ได้ 4 ระบบ ได้แก่


1. ระบบอ๊อฟเซท สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่ 1-4 สี : 
วัสดุที่นิยม เช่น กระดาษการ์ดขาวนอก 180 แกรม, 
    200 แกรม  กระดาษ XENPAX 116 WHITE GOLD SATIN 
300 แกรม และกระดาษอื่นๆ
    ตามความต้องการของลูกค้า

2. ระบบซิลค์สกรีน สามารถพิมพ์ได้ 1-4 สี : วัสดุที่นิยม เช่น PVC  และ กระดาษการ์ดขาวนอก 180 แกรม
    กระดาษการ์ดขาวนอก
200 แกรม

3. ระบบเลเซอร์ปริ้นท์ สามารถพิมพ์ได้ 1-4 สี : วัสดุที่นิยม เช่น PVC และ กระดาษการ์ดขาวนอก 180 แกรม
    กระดาษการ์ดขาวนอก
200 แกรม

4. ระบบปั๊มทองเค สามารถปั๊มทั้งเคทอง เคเงิน เคสี : วัสดุที่นิยม เช่น PVC และ กระดาษการ์ดขาวนอก
    180 แกรม,   กระดาษการ์ดขาวนอก 200 แกรม

 

 

 

 

 

Visitors: 62,846