บริจาคของวัดสวนแก้ว ประจำปี 2564

ศูนย์นักเรียนกรุ๊ป ได้เก็บอุปกรณ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์และอื่นๆ
ของใช้ นำส่งให้กับโครงการ “คุณไม่ใช้เราขอ” ของพระพยอม
เจ้าอาวาส ณ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม
ที่ผ่านมา ทางวัดได้มีการนำไปซ่อมบำรุงเพื่อสอน เพื่อเรียน
เพื่อขาย นำมาพัฒนาชุมชนฯ โดยมีทีมงานของศูนย์นักเรียนและ
ไฮเดนกรุ๊ป เป็นตัวแทนจัดมอบของ

Visitors: 62,844